II-ра конференция „Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в югоизточна европа“

27-28 ноември 2018 година в ИнтерЕкспоЦентър гр.София

 

Правни и институционални предизвикателства

 

Предизвикателства пред финансирането на ПЧП

 

Предизвикателства пред управлението на ПЧП

 

Предизвикателства пред включване на обществеността в ПЧП

 

Предизвикателства пред университетското образование за ПЧП