PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP
What Really Matters?

 

Серия обучителни уебинари

Финални дати: 3, 4, 9, 10, 16 и 23 юни 2020

 

II-ра конференция „Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в югоизточна европа“

27-28 ноември 2018 година в ИнтерЕкспоЦентър гр.София

 

Правни и институционални предизвикателства

 

Предизвикателства пред финансирането на ПЧП

 

Предизвикателства пред управлението на ПЧП

 

Предизвикателства пред включване на обществеността в ПЧП

 

Предизвикателства пред университетското образование за ПЧП