ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР
„ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО“

Нови дати на провеждане: 3-4 юни 2020

Място на провеждане: гр. София, Парк хотел „Витоша“, Зала „Витоша“

Организатори: Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България,  Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения.

Програма

3 ЮНИ 2020

10.00 – 10.30
РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ
10.30 - 10.45
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА
Проф. д-р инж. Иван Марков, Ректор на Университета по архитектура, геодезия и строителство
Проф. д-р Фантина Рангелова, Ръководител катедра „Организация и икономика на строителството“, Строителен факултет, УАСГ
акад. Ячко Иванов, Председател на УС на НТС по Строителство в България
10.45 – 12.15
ВЪВЕДЕНИЕ В BIM: ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ДИГИТАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ
Необходимостта от информация за интегрирана стойностна верига
Информационни и технологични решение и тяхната бизнес стойност
12.15 – 12.30
КАФЕ ДИСКУСИЯ
12.30 – 13.30
ПРАВНА РАМКА
Национално и Европейско законодателство
Международни стандарти (Работна група на ЕС EU, ISO EN 19650 и CEN)
Национални стандарти (България)
Саморегулация
Договорни рамки
13.30 – 14.30
КЕТЪРИНГ ДИСКУСИЯ
14.30 - 16.00
ПРИЛАГАНЕ НА BIM
Организационни промени (бизнес процеси, роли и отговорности)
Търгове и договорна документация
BIM наръчници и определяне на стандарти
Цифровизацията на строителното проектиране в България - история и тенденции
16.00 – 16.15
КАФЕ ДИСКУСИЯ
16.15 – 17.30
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Управление на процеси и ресурси в строителните проекти
Финансово управление на строителните проекти

4 ЮНИ 2020

10.00 – 11.30
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ (ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ НА ПРАКТИКА)
Заснемане и моделиране
11.30 – 11.45
КАФЕ ДИСКУСИЯ
12.45 – 13.45
КЕТЪРИНГ ДИСКУСИЯ
13.45 - 15.15
Управление на информацията и шаблони за продуктови данни. Планиране и оценка на работите (4D и 5D). СИМ на обекта и мониторинг на обекта
15.15 – 15.30
КАФЕ ДИСКУСИЯ
15.30 – 17.30
Бизнес Анализ, Big Data и Internet of things