СЕРИЯ ОБУЧИТЕЛНИ УЕБИНАРИ
„ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО“

Нови дати на провеждане: 3, 4, 9, 10, 16, 23 юни 2020

Място на провеждане: Онлайн – платформата BlueJeans

Организатори: Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България,  Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения.

Програма

3 ЮНИ 2020 (сряда)

14.00 - 14.30
ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЕБИНАРИТЕ
Проф. д-р инж. Иван Марков, Ректор на Университета по архитектура, геодезия и строителство
Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, Ръководител катедра „Организация и икономика на строителството“, Строителен факултет, УАСГ
акад. Ячко Иванов, Председател на УС на НТС по Строителство в България
14.30 – 16.30
ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО
Модератор: д-р Христо Христозов, LL. M ProActive Solutions ltd, преподавател в Строителен факултет, УАСГ
на английски език
Нуждата от информация за интегрираната стойностна веригаЛектор: Марио Капути, Изпълнителен директор на In2it, директор на магистърската Програма по управление на СИМ на Politecnico di Milano
на английски език
Информационни и технологични решение и тяхната бизнес стойностЛектор: Марио Капути, Изпълнителен директор на In2it, директор на магистърската Програма по управление на СИМ на Politecnico di Milano
на английски език
Организационни промени (бизнес процеси, роли и отговорности)Лектор: Марио Капути, Изпълнителен директор на In2it, директор на магистърската Програма по управление на СИМ на Politecnico di Milano
Панелна дискусия

4 ЮНИ 2020 (четвъртък)

13.30 – 15.00
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ПРИ ФАЗА ПРОЕКТИРАНЕ
Модератор: : инж. Станислав Дерменджиев, Cobuilder International
Автоматизация и нови методи при проектиране
Лектор: арх. Петър Пенчев – All 1 Studio
Цифровизацията на строителното проектиране в България – история и тенденции
Лектор: инж. Неделчо Ганчовски - „Проектсофт“
15.10 – 16.30
ПРАВНА РАМКА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА В СТРОИТЕЛСТВОТО
Модератор: инж. Станислав Дерменджиев, Cobuilder International
Международни стандарти (Работна група на ЕС EU, ISO EN 19650 и CEN)
Лектор: инж. Румела Атанасова, Cobuilder International
Национално и европейско законодателство. Саморегулация. Договорни рамки. Национални стандарти
Лектор: д-р Христо Христозов, LL.М, ProActiveSoltutions, преподавател в УАСГ
13.45 - 15.15
Управление на информацията и шаблони за продуктови данни. Планиране и оценка на работите (4D и 5D). СИМ на обекта и мониторинг на обекта
Панелна дискусия

9 ЮНИ 2020 (вторник)

09.00 – 14.00
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА
Модератор: инж. Станислав Дерменджиев, Cobuilder International
на английски език
Проучване и моделиране (Дигитални Близнаци и BIM авторство)
Лектор: Марио Капути, Изпълнителен директор на In2it, директор на магистърската Програма по управление на СИМ на Politecnico di Milano
на английски език
Сътрудничество в рамките на проекта (Обща информационна среда)
Лектор: Марио Капути, Изпълнителен директор на In2it, директор на магистърската Програма по управление на СИМ на Politecnico di Milano
на английски език
BIM на терен и мониторинг на обекта
Лектор: Велко Жанич, Изпълнителен директор на Bexel Consulting
на английски език
Бизнес интелект, Големи данни и Интернет на нещата
Лектор: Лектор: Марио Капути, Изпълнителен директор на In2it, директор на магистърската Програма по управление на СИМ на Politecnico di Milano
на английски език
BIM насоки и настройки на стандартитеЛектор: Марко Занолини, старши консултант в In2it, Член на съветническия борд на BIM на Univ RomaTre
на английски език
Панелна дискусия

10 ЮНИ 2020 (сряда)

10.00 - 12.00
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА
Модератор: инж. Станислав Дерменджиев, Cobuilder International
на английски език
Мениджмънт и Фасилити мениджмънт на активи (6D и 7D)
Лектор: Андреа Тиверон, Изпълнителен директор на e-Metodi
Предизвикателствата пред управлението на разходите при проекти за смарт къщи
Лектор: инж. Борис Сачански - SmartConsult
Панелна дискусия

16 ЮНИ 2020 (вторник)

14.00 - 17.30
УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ - ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ НА ПРАКТИКА
Модератор: арх. Таня Вълканова, Cobuilder International
Заснемане, моделиране, координация, ревизия и валидация на 3D модел
Лектор: Коста Върбанов, NEMETSCHEK
Кнауф – дигитализация на системите за сухо строителство
Лектор: арх. Даниела Иванова, KNAUF и арх. Георги Соколов, "Некст Ай Ти Сървисиз" ЕООД
Заснемане, моделиране, координация, ревизия и валидация на 3D модел
Лектор: Коста Върбанов, NEMETSCHEK
Планиране и изчисление на работа (4D и 5D)
Лектор: инж. Драго Милчев, Cobuilder International
Строителни информационни модели за производителите на строителни продукти
Лектор: инж. Станислав Дерменджиев, Cobuilder International
Панелна дискусия

23 ЮНИ 2020 (вторник)

14.30 - 17.00
УПРАВЛЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ И РАЗХОДИТЕ
Модератор: д-р Христо Христозов, LL. M ProActiveSoltutions, преподавател в УАСГ
Сравнение на софтуерни инструменти за управление на разходите в строителните проекти
Лектор: инж. Франческа Белтран – ProActiveSolutions
Управление на процеси и ресурси в строителните проекти. Финансово управление на строителните проекти
Лектор: Никола Добрев - БизнесСофт
Панелна дискусия
Вашата BIM.SREDA - софтуер като услуга за българското строителство
Лектор: д-р Христо Христозов, LL. M – ProActiveSolutions, преподавател в Строителен факултет, УАСГ

* Запис на уебинарите с включени субтитри на български език ще бъде разпространен на регистриралите се участници