Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения (ВУСС2015)
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Програма

КОГА И КЪДЕ?
5 Ноември – ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ, ул.”Гурко” № 1
6 Ноември – УАСГ, бул.”Хр. Смирненски” № 1


ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО /УПС2015/

1
Възстановяване и усилване на съществуващи сгради с различен вид носеща конструкция - стоманобетонни, зидани, стоманени, дървени.
2
Възстановяване и усилване на съществуващи съоръжения - мостове, тунели, резервоари, водни кули, бункери, силози и др.
3
Възстановяване и усилване на културно - исторически и архитектурни паметници и обекти.
4
Съвременни конструктивни и геодезически методи за мониторинг на съществуващи сгради и съоръжения.
5
Дълготрайност на съществуващи сгради и съоръжения.
6
Приложение на съвременни/иновативни и рециклирани материали и системи при възстановяване и усилване на сгради и съоръжения.
7
Устойчиво проектиране и строителство при възстановяване и усилване на сгради и съоръжения.

Такса участие

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на участниците включва материалите на конференцията, кафе в паузите и коктейл.

Български автори: 1 доклад – 60 лв. Повече от 1 доклад – 80 лв. Чуждестранни автори: 1 доклад – 50 Евро. Повече от 1 доклад – 70 Евро. За студенти, докторанти и автори на възраст до 35 години – безплатно.

При участие с ДОКЛАДИ В ДВЕТЕ КОНФЕРЕНЦИИ, ТАКСИТЕ са:

Български автори: по 1 доклад – 85 лв. Повече от 1 доклад – 100 лв. Чуждестранни автори: по 1 доклад – 75 Евро. Повече от 1 доклад – 100 Евро. За студенти, докторанти и автори на възраст до 35 години – безплатно.

Таксите трябва да се преведе в срок до 01.10.2015 г. по следната сметка:

ПолучателУАСГ Банка: БНБ-ЦУ BIC: BNBGBGSD IBAN: BG84BNBG96613100174501

Основание за превод: Такса конференции УПС/ВУСС, Имена на участника (участниците).

УЧАСТИЕ НА ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Заинтересованите фирми и организации могат да представят своята дейност и постижения чрез доклади-презентации, изложби и рекламни мате­риали. Условията за фирмено участие ще се догова­рят поотделно. Спонсорите на научно-приложната конференция ще получат официален договор за дарение, подписан от Ректора на УАСГ. Повече информация може да получите на тел. 0886 88 25 92 – доц. Фантина Рангелова.