ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател
Проф. дюн Цветан Сивков
декан на Юридическия факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“
Заместник председател
Проф. д-р Фантина Рангелова
декан на Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия и председател на Българската асоциация по управление на проекти в строителството
Заместник председател
Доц. д-р Теодор Седларски
декан Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Секретар
Д-р Христо Христозов
Председател на Дружество Европейско право
Членове
Доц. д-р Атанас Георгиев
заместник-декан Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Членове
инж. Адриана Спасова
Председател на Българското общество по строително право
Членове
проф. д-р Сара Вилагуза
Председател на Европейската асоциация за публично частни партньорства организират
Членове
гл. ас. д-р Галина Чернева
Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“