Управление на проекти в строителството (УПС'2015)
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

Програма

КОГА И КЪДЕ?
5 Ноември – ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ, ул.”Гурко” № 1
6 Ноември – УАСГ, бул.”Хр. Смирненски” № 1


ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ:

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО /УПС2015/

21 АПРИЛ 2015

1
Управление на проекти в строителството.
2
Организация, управление и икономика на строителството.
3
Иновации, материали и технологии в строителството.
4
Управление на културното и историческо наследство.
5
Устойчиво строителство.
6
Строителство и безопасност.
7
Управление на риска.
8
Строително-информационни модели /BIM/ и приложението им.
9
Управление и оценка на недвижимите имоти. Фасилити мениджмънт.
10
Правни аспекти на управлението на проекти в строителството.
11
Геодезически методи за контрол в строителството.