ИНИЦИАТИВАТА

На 27-28 ноември 2018 година в ИнтерЕкспоЦентър в град София

Юридическият факултет на Великотърновски университет„Св.Св. Кирил и Методий“

в партньорство със

  • Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
  • Строителния факултет на Университета по архитектура, строителство и геодезия
  • Дружество Европейско право
  • Българското общество по строително право
  • Българска асоциация по управление на проекти в строителството
  • Европейската асоциация за публично частни партньорства организират

II-ра Международна конференция „Предизвикателства пред развитието на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа“.

Нашата цел е чрез конференцията да насърчим дебата между публичните и частните партньори, финансиращите институции (банки, фондове и публични програми, застрахователи), браншови организации и регулаторните и контролните органи за предизвикателствата и добрите практики в правното регулиране и институционализацията, финансирането и управлението на публично-частните партньорства в Югоизточна Европа.

Вярваме, че конференцията ще се превърне в среда за полезно общуване между различни професионални общности, публичните органи, финансовите институции и инвеститорите.