Студентски уъркшоп “Активиране на съществуващо градско пространство пред централна ЖП гара - София"
1 – 6 ноември 2015 год., УАСГ

съпровождащ международната конференция
„Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения” ВУСС 2015,
организирана от Строителен факултет, УАСГ.

За първи път в България интердисциплинарни студентски екипи ще работят по реален проблем на града – студенти по архитектура, урбанизъм, мениджмънт – управление и организация, инженерни специалности, архитектурен ландшафт, дизайн и други от всички университети у нас. Вярваме, че иновативните решения на комплексни проблеми на града се достигат чрез работа в интердисциплинарни екипи, както е в практиката.

Място: УАСГ
Време: от 1 до 6 ноември, 2015г.

В уъркшопа и журирането му ще вземат участие наши и чуждестранни опитни професионалисти.