Регистрация

За участието в конференцията няма такса за регистрация.

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ: 25 ноември 2018

Участниците могат да представят доклади и презентации до 10 мин в един тематичен панел.
Материалите изпращайте на ел. поща: conference@ppp.bgАдрес за кореспонденцияИскам да поставя за обсъждане на конференцията следните въпроси:

Регистрирайки се за участие в конференцията, давам съгласие на организторите КОНФЕРЕНЦИЯТА за видео- и фото- заснемане, както и данните ми да бъдат използвани за информиране за бъдещи събития, за статистически и отчетни цели. Имам право да поискам достъп до тях по всяко време, корекции и пълното им заличаване на: personaldata@ppp.bg