СЕРИЯ ОБУЧИТЕЛНИ УЕБИНАРИ
„ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ В СТРОИТЕЛСТВОТО“

Финални дати на провеждане: 3,4, 9, 10, 16 и 23 юни 2020

Място на провеждане: Онлайн – платформата BlueJeans

Според Европейската комисия дигиталната трансформация е сливане на напредничеви технологии и интеграцията на физическите и цифровите системи и тяхното въздействие върху сградите и инфраструктурата. По данни на Accenture, строителният сектор е един от най-слабо цифровизираните сектори с неизменни или понижаващи се коефициенти на производителност. Годишният коефициент на производителност на сектора се е увеличил с едва 1 % през последните двадесет години.

През 2017г. McKinsey Global Institute посочи системни проблеми в строителния процес, свързани с равнищата на сътрудничество, недостатъчните инвестиции в технологии и изследователска и развойна дейност и лошото управление на информацията. Тези проблеми водят до влошено съотношение качество — цена при разходването на публичните средства и по-висок финансов риск, дължащ се на непредвидено превишаване на разходите, закъснения при предаването на публична инфраструктура и промени в проектите, които е могло да бъдат избегнати. Целта на серията уебинари „Дигиталната трансформация на строителството“ е да предложи отговори на тези предизвикателства.

Уебинарите се организират от Университета по архитектура, строителство и геодезия в партньорство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на строителите в България, Камара на архитектите в България,  Научно-технически съюз по строителство в България, Cobuilder International, ProActivePersonnel и ПроАктивни Решения.

Лектори в обучението ще бъдат консултанти, изследователи и преподаватели от България и Италия дигитализацията и управлението в областта на архитектурата и строителството. Участниците ще получат удостоверения за следдипломна квалификация от Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Регистриралите се участници ще получат линк с парола за участие във всеки уебинар в системата BlueJeans.

ПроАктивни Решения ЕООД ще спонсорира таксата за участие на ограничен брой участници от професионалните гимназии по строителство, общинска и държавна администрация след регистрация на http://www.ppp.bg/registration/ преди съответния семинар и изпратена заявка на имейл адрес: events@ppp.bg в срок до 28 юни 2020.